Kotizacije

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na online Kongresu je gratis!

Prijave za sudjelovanje na online Kongresu: https://nefro2020.conventuscredo.hr/registracija

 

 

 

Kotizacija uključuje

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Kongresa (uključujući e-postere i sponzorsku izložbu), materijale – konačni program, knjiga sažetaka te HLK bodove.