Kotizacije

Kotizacije

Liječnici:
2.500,00 kn
Specijalizanti, medicinske sestre i tehničari članovi HUMS-a:
1.500,00 kn
Medicinske sestre i tehničari nečlanovi:
1.700,00 kn
Osobe u pratnji:
1.500,00 kn
Sponzorsko osoblje:
2.000,00 kn
Studenti:
gratis

Svečana večera:
300,00 kn

 

 

Kotizacija uključuje

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Kongresa, materijale – program, knjiga sažetaka, torba, akreditacija; nazočnost domjenku dobrodošlice, ručku, pauzama za kavu.

Otkazivanje sudjelovanja

Sudionici koji do 05. travnja 2020. pismenim putem Kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 05. travnja 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.