Kotizacije

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na online Kongresu je gratis!

Prijave za sudjelovanje na online Kongresu: https://nefro2020.conventuscredo.hr/registracija

 

 

 

Registracijom za kongres omogućava se pristup stručnom programu uključujući e-postere i sponzorsku izložbu.

Svi registrirani sudionici dobivaju kongresne materijale te pripadajuće bodove Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.