Organizacija

Organizatori

 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (www.hdndt.org)
 • Mediteransko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
 • Hrvatska udruga medicinskih sestara, Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega

Mjesto održavanja

Kongresni centar Šibenik
Amadria Park
Hoteli Solaris 86
22000 Šibenik

9. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije

Predsjednik

Mario Laganović

Dopredsjednica

Lada Zibar

Tajnik

Ivan Bubić

 

Organizacijski odbor kongresa

 • Karmela Altabas, Zagreb
 • Ivan Bubić, Rijeka
 • Marijana Gulin, Šibenik
 • Mario Ilić, Dubrovnik
 • Ita Jelić, Rijeka
 • Dajana Katičić, Zagreb
 • Ivana Kovačević Vojtušek, Zagreb
 • Ninoslav Leko, Slavonski Brod
 • Vesna Rožanković Čobanov, Šibenik
 • Ivana Vuković Brinar, Zagreb

Znanstveni odbor kongresa

 • Karmela Altabas, Zagreb
 • Jerko Barbić, Osijek
 • Nikolina Bašić Jukić, Zagreb
 • Ivan Bubić, Rijeka
 • Krešimir Galešić, Zagreb
 • Marijana Gulin, Šibenik
 • Mario Ilić, Dubrovnik
 • Bojan Jelaković, Zagreb
 • Dragan Klarić, Zadar
 • Mladen Knotek, Zagreb
 • Ivana Kovačević Vojtušek, Zagreb
 • Ninoslav Leko, Slavonski Brod
 • Mario Laganović, Zagreb
 • Dubravka Mihaljević, Osijek
 • Lidija Orlić, Rijeka
 • Draško Pavlović, Zagreb
 • Sanjin Rački, Rijeka
 • Josipa Radić, Split
 • Lada Zibar, Osijek
 • Renata Žunec, Zagreb

Mediteransko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Trenutna predsjednica

Halima Resić, BIH

Izabrani predsjednik

Vincenzo Savica, Italija

Vijeće članova

 • Guido Bellinghieri, Italija
 • Natale G De Santo, Italija
 • Ayşe Balat, Turska
 • Tarek Fayad, Egipat
 • Abdulhafid Shebani, Libija
 • Fatma Ben Moussa, Tunis
 • Biagio Ricciardi, Italia
 • Costas Fourtunas, Grčka

Počasni članovi

 • Gabriel Richet, Francuska
 • Shaul Massry, SAD
 • Garabed Eknoyan, SAD
 • Rashad Barsoum, Egipat
 • Natale G De Santo, Italija
 • Aziz- El-Matri, Tunis

Vijeće zastupnika 

 • Enisa Mešić, BIH
 • Jadranka Buturovič Ponikvar, Slovenija
 • Sanjin Rački, Hrvatska
 • Rümeyza Kazancıoğlu, Turska
 • Marta Crespo Barrio, Španjolska
 • Jamil Hachicha, Tunis
 • Banu Sadıkoğlu, Cipar
 • Emanuel Farrugia, Malta
 • Tahar Rayane, Alžir
 • Petar Kes, Hrvatska
 • Ibrahim Elkhili, Libija
 • Marina Ratković, Crna Gora

Predsjednica Organizacijskog Odbora sestrinskog simpozija

Gordana Novaković

Tajnica

Vlatka Sinković

Organizacijski odbor sestrinskog simpozija

 • Bosiljka Devčić, Rijeka
 • Goranka Eržen Matić, Zagreb
 • Marija Gilja, Zagreb
 • Mirjana Maretić Dumić, Zagreb
 • Silvana Deković, Šibenik
 • Krunoslav Leskovar, Varaždin
 • Ivica Brizar, Požega
 • Ljiljana Ujević, Osijek
 • Antonela Đerek, Split
 • Danijel Pripeljaš, Zabok
 • Željka Vidić, Rijeka
 • Dijana Žuljević, Zagreb

Znanstveni odbor sestrinskog simpozija

 • Gordana Novaković
 • Bosiljka Devčić
 • Mirjana Maretić Dumić