Ostale obavijesti

Mjesto održavanja 

Virtualni kongres
https://nefro2020.conventuscredo.hr

Službeni jezici
Službeni jezici su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje nije osigurano.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju
Sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore, sudjelovanje liječnika na Kongresu će se bodovati sa 16 bodova za aktivno sudjelovanje i 11 bodova za pasivno sudjelovanje.
Sukladno Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara, sudjelovanje medicinskih sestara i tehničara će se bodovati s 15 bodova za aktivno sudjelovanje i 11 bodova za pasivno sudjelovanje.