Ostale obavijesti

Registracijski desk

Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

Službeni jezici

Službeni jezici su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje nije osigurano.

Pismo poziva

Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Kongresu, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: danijela@conventuscredo.hr. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

Službene oznake

Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa Kongresa.

Osiguranje

Osiguranje Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije za Kongresa, sudionik prihvaća ovu odredbu.

Mobiteli

Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

Internet

Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Simpozija.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju

Sudjelovanje na bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora.