Sažeci

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u Knjizi sažetaka.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji, Conventus Credo, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.  

Upute za pisanje sažetaka 

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi
 • font za pisanje sažetka: Arial 10 pts
 • naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • e-mail adresa autora
 • tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • Znanstveni odbor će pregledati sažetak i odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).
 • prihvaćeni sažeci će biti tiskani u Knjizi sažetaka.
 • tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • prihvaćeni sažeci će biti tiskani u Knjizi sažetaka. 

Upute za slanje sažetaka 

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca dostupnog na linku: prijava sažetaka

Sažetke predane putem kongresne stranice pregledati će Znanstveni odbor. Ako nemate pristup internetu molimo da kontaktirate kongresnu agenciju. Molimo da pratite upute za slanje sažetaka korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak proslijeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo da sačuvate taj broj i pozovete se na njega u korespondenciji vezanoj uz sažetak.

Rok za slanje sažetaka: 15. lipnja 2020.

CJELOVITI RADOVI 

Svi zainteresirani autori koji su prijavili sažetak pozivaju se da do 30. rujna 2020. dostave svoje radove tajništvu Kongresa na e-mail adresu danijela@conventuscredo.hr. Nakon recenzije, svi prihvaćeni radovi biti će tiskani u Acta Clinica Croatica indeksiranom u Science Citation Index-Expanded, Index Medicus/Medline, Scopus, Excerpta Medica/EMBASE.

Radove napisati prema uputama Acta Clinica Croatica dostupnim na sljedećem linku: https://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Acta_clinica_Croatica.pdf