Smještaj

Smještaj je organiziran u hotelu Ivan prema posebnim kongresnim cijenama. Cijene su iskazane po sobi po danu na bazi noćenja s doručkom (PDV i boravišna pristojba su uključeni u iskazane cijene):

Hotel Ivan ****+
1/11/2
941,00 kn1.280,00 kn

Tehnički organizator rezervirao je smještaj za sudionike kongresa. Sobe će se popunjavati po principu „tko prvi njegova djevojka“. Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite njezino/njegovo ime na registracijskom obrascu. Rezervacije je potrebno učiniti najkasnije do 15. srpnja 2020. Nakon navedenog datuma smještaj ne možemo garantirati.

Za rezervaciju smještaja, ljubazno molimo da se javite tehničkom organizatoru:

Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4854 697
E-mail: danijela@conventuscredo.hr